Doelstelling

De doelstelling van ons kantoor is het zo goed mogelijk begeleiden en adviseren van onze cliënten. Wij streven ernaar om u een product op maat te leveren. Een pakket van diensten waarbij u zicht thuis voelt en waarmee wij u dus optimaal van dienst kunnen zijn tegen beheersbare kosten.

Daarnaast is ons kantoor dusdanig ingericht dat mocht dit nodig zijn wij onze dienstverlening snel kunnen uitbreiden en slagvaardig kunnen reageren op uw wensen.

Onze werkwijze

Elke client wordt aan een relatiebeheerder gekoppeld. Deze persoon is het aanspreekpunt voor de cliënt. Hierdoor onstaat een persoonlijke betrokkenheid bij de cliënt om hem zo adequaat mogelijk te kunnen adviseren en te ondersteunen.

De mate van ondersteuning en betrokkenheid wordt volledig bepaald door de cliënt. Vele verschillende mogelijkheden zijn hierbij denkbaar. U de keuze, wij de flexibiliteit.

Een ander essentieel onderdeel van onze werkwijze is automatisering. Hierdoor proberen wij uw en onze kosten te beperken en u toch een uitstekend product te bieden.

Onze mensen

Ons team bestaat zonder uitzondering uit gekwalificeerde medewerkers met een goede basisopleiding. Naast een goede basisopleiding wordt er ook veel aandacht besteed aan permanente educatie en vaktechnische ontwikkeling. Naast het onderhouden van de theoretische kennis wordt ook nadruk gelegd op het praktisch nut ervan voor onze doelgroep.

Binnen ons team beschikken wij over belastingadviseurs, relatiebeheerders en salarisadministrateurs. Deze worden ondersteund door een aantal eveneens goed opgeleide en gemotiveerde assistenten. Naast de brede kennis die intern voorhanden is beschikken wij over een uitgebreid en breed georiënteerd netwerk om u optimaal van dienst te kunnen zijn in elke situatie.

Klaas Brolsma

Lenie Brolsma

Henri van Andel

Mark Palli

Bianca van Kooij