Financieel advies

Naast het verwerken van uw administratie, het controleren ervan en het opstellen van de jaarrekening zijn er nog velerlei andere terreinen waarop wij u van dienst kunnen zijn. U kunt hierbij denken aan het opstellen van exploitatiebegrotingen, resultaatanalyses en liquiditeitsbegrotingen, maar ook aan de begeleiding en advisering bij financieringsaanvragen.

Financiële begeleiding en advisering

Naast genoemde werkzaamheden begeleiden wij u ook op de langere termijn. Bijvoorbeeld door u te adviseren voor wat betreft financiering of keuze van rechtsvorm. Hierbij zullen wij uw wensen aangaande bijvoorbeeld risico en rentabiliteit verwerken in ons advies. Tevens kunnen wij u van dienst zijn op het gebied van het verminderen en spreiden van financiële risico’s en financieringskosten.

Administratieve ondersteuning

Naast deze begeleiding bieden wij u administratieve ondersteuning op het gebied van het opstellen van notulen van (algemene of bijzondere) vergaderingen van aandeelhouders en het opstellen van diverse overeenkomsten.

Tot onze dienstverlening behoren:

  • Het opstellen van exploitatiebegrotingen
  • Het opstellen van liquiditeitsbegrotingen
  • het begeleiden bij het opstellen van ondernemingsplannen
  • het opstellen van resultaatanalyses
  • De begeleiding bij financieringsaanvragen
  • De begeleiding bij bedrijfsoverdrachten
  • Het adviseren inzake risicospreiding
  • Het adviseren inzake de keuze van rechtsvorm
  • Het opstellen van notulen
  • Het opstellen van diverse overeenkomsten