Fiscaal advies

Iedereen moet belasting betalen. Dit komt tot uitdrukking in de belastingaangifte. Vaak is dit echter slechts het eindproduct van een weloverwogen beslissing. Dat u belasting moet betalen staat veelal vast, maar hoeveel en wanneer dat kan sterk uiteenlopen.

Door met u mee te denken kunnen wij u hierbij goed begeleiden en adviseren. Hierbij wordt uiteraard niet alleen gekeken naar de hoogte van het te betalen bedrag (belastingtarief), maar ook naar tijdsvoorkeur en uw persoonlijke situatie.

Het werkterrein van de fiscale advisering en begeleiding is zeer breed.

Voorbeeld waarbij wij u kunnen adviseren zijn:

  • Keuze belastingplicht voor de omzetbelasting
  • Afrekenen bij bedrijfsbeëindiging
  • Afrekenen bij overlijden
  • Vermogensoverdracht
  • Keuze rechtsvorm (fiscale aspecten)
  • Keuze vorming fiscale eenheden