Salarisadministratie

Met behulp van innovatieve software verzorgen wij de salarisadministratie voor vele bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. Naast het verwerken van de salarisadministratie zijn wij tevens een vraagbaak op het gebied van arbeidsrecht, sociale verzekeringen, personeelsbeleid, enzovoort.

Door de nog altijd toenemende regelgeving moeten steeds meer gegevens worden verzameld en vastgelegd. Om de aanlevering ervan door u zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zijn standaardformulieren ontwikkeld. Hierdoor kan door u en door ons veel tijd en geld bespaart worden. De formulieren worden digitaal aan onze klanten op onze website verstrekt. Hierdoor kunnen de gegevens indien gewenst via e-mail worden aangeleverd.

Tot onze dienstverlening behoren:

 • Het verwerken periodieke mutaties
 • Het verstrekken van periodieke salarisspecificaties
 • Het verstrekken van periodieke journaalposten
 • Het verstrekken van periodieke betalingsopdrachten
 • Het verwerken van periodieke aangifte loonheffingen
 • Het verzorgen van meldingen aan o.a. arbodiensten, verzekeraars en pensioenfondsen
 • Het coördineren van ziekmeldingen aan de betreffende instanties
 • De aanlevering jaarwerk aan o.a. de belastingdienst, verzekeraars en pensioenfondsen
 • Het verstrekken van jaaropgaven aan werknemers
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Het opstellen van beëindigingsovereenkomsten
 • De controle van nota’s van pensioenfondsen
 • Het opstellen van bezwaar- en beroepsschriften
 • Het maken van loonkostenberekeningen